skip to Main Content
Utilizare (AUP) și termeni (TOS)Politica privind CookiesTab name

Politica de utilizare acceptabilă (AUP) și termenii serviciului (TOS)

În lipsa oricărui alt Acord/Contract între noi (prin “noi” înțelegându-se în continuare Cosmin Tătaru PFA și eventuali terți colaboratori) și dumneavoastră, (în calitatea dv. de vizitatori ai acestui site și/sau aceea de foști/actuali/potențiali/viitori clienți Cosmin Tătaru PFA), conținutul acestei pagini guvernează raporturile de orice fel (inclusiv cele juridice) dintre toate părțile invocate mai sus cu privire la utilizarea serviciilor oferite de noi și a site-ului nostru cosmintataru.ro.

Ultima actualizare: 7 octombrie 2017

 Cosmin Tătaru PFA depune constant eforturi pentru a furniza prompt și consecvent servicii comerciale de cea mai bună calitate clienților, având permanent în vedere respectarea obligațiilor contractuale agreate și a prevederilor legale în vigoare. În virtutea acestor comandamente:

 • vom asigura siguranța și confidențialitatea datelor clienților noștri și/sau ale clienților acestora
 • vom respecta dreptul la liberă exprimare cu condiția de a nu fi în detrimentul altor libertăți și drepturi ale omului
 • nu vom tolera conținut și/sau activități ilegale/abuzive/discriminatorii/defăimătoare pe site-urile/serverele noastre și/sau pe site-urile/serverele pe care le gestionăm pentru clienți.

Acestea sunt principiile simple dar ferme care stau la baza activităților pe care le prestăm pentru publicul larg și/sau pentru clienții noștri sau ai dumneavoastră, acolo unde suntem subcontractori. Ele sunt menite să protejeze toate persoanele și etitățile implicate și să ofere permanent un climat de afaceri civilizat și plăcut în relațiile comerciale și juridice pe care le avem sau le vom avea în viitor.

Anunțarea modificărilor aduse acestui acord

 • Acest Acord și Termenii Politicilor incluse în acesta se pot schimba periodic.
 • Cosmin Tătaru PFA își va anunța toți clienții și colaboratorii curenți despre orice schimbări cu 30 de zile înainte de a le pune în aplicare.
 • Anunțul care detaliază schimbările efectuate se va publica pe acest site, pe această pagină și va fi trimis exclusiv prin corespondență electronică (e-mail și mesagerie instantă) tuturor clienților și colaboratorilor curenți din acel moment cu 30 de zile înainte de intrarea lor în vigoare.

Drepturi rezervate

Cosmin Tătaru PFA împreună cu eventualii terți colaboratori agreați își rezervă drepturile de a:

 • refuza oricând și din orice motiv (cu excepția celor ilegale) prestarea de servicii către orice client, persoană fizică sau juridică.
 • înceta oricând și din orice motiv (cu excepția celor ilegale) prestarea de servicii către orice client, persoană fizică sau juridică.
 • închide orice cont și de a înceta oricând prestarea de servicii către orice client, persoană fizică sau juridică, din cauza acțiunilor deliberate prin care acest client aduce prejudicii de orice fel Cosmin Tătaru PFA și/sau terților colaboratori agreați precum și clienților acestora. În acest caz nu se vor face rambursări ale cheltuielilor/plaților clientului/clienților care a/au cauzat prejudiciile.

Politica privind plățile, onorariile, rambursările și termenii Acordului

 • Efectuarea plății complete sau a avansului convenit pentru un serviciu este obligatorie înainte de începerea prestării serviciului, inclusiv la reînnoirea abonamentelor contractate pentru anumite servicii.
 • Toate notificările privind plățile scadente vor fi comunicate exclusiv prin e-mail.
 • Facturile emise de Cosmin Tătaru PFA nu se vor expedia prin poștă/curier/fax, cu excepția cazurilor în care se convine o asemenea variantă în Contractul de prestare de servicii agreat. Costurile de livrare a corespondenței de facturare prin metoda convenită vor fi exclusiv în sarcina clientului.
 • Plățile în avans sunt scadente la fiecare termen convenit (lunar/anual sau altul) prin Contractul agreat pentru serviciul respectiv.
 • Facturarea va continua automat pe termen nedefinit până la înregistrarea și confirmarea de către client a cererii de încetare a prestării de servicii, care va anula implicit contractul și va opri facturarea.
 • Ca o politică de bază, Cosmin Tătaru PFA nu oferă creditări sau rambursări pentru timpul de găzduire deja consumat sau pentru orice credit acordat de o terță companie agreată, cum ar fi o lună gratuită de găzduire.
 • Cardurile de credit pot fi facturate cu până la șapte zile înainte de data scadentă pentru a ne asigura că serviciul nu va fi afectat dacă apare o problemă cu cardul de credit.
 • Cosmin Tătaru PFA consideră frauduloasă și va trata ca atare retragerea/anularea plăților încasate de pe carduri de credit sau din contul dv. PayPal pentru serviciile deja prestate integral sau parțial de către Cosmin Tătaru PFA și/sau de către terți colaboratori agreați. Aceste restanțele de plată vor fi raportate organelor competente și vor fi trimise spre rezolvare unui recuperator acreditat legal. Vă rugăm să repectați procedurile de rambursare pe care le-am definit în continuare:

Nu acordăm rambursări pentru lunile întregi neutilizate, iar facturarea se face numai în regim lunar sau anual. Dacă decideți să anulați după plata în avans, nu veți primi o rambursare pentru termenul curent în uz. Caracteristici suplimentare pot fi adăugate în orice moment. Southpoint Media își rezervă dreptul de a modifica prețurile în orice moment, însă va notifica toți clienții înainte ca aceste schimbări să aibă loc. Creditele pentru cont se eliberează, de asemenea, în conformitate cu Acordul nostru privind nivelul serviciilor (întreținerea planificată este anunțată la adresa https://my.gowp.com).

Toți clienții vor primi facturi cu cel puțin 5 zile înainte de data scadenței și vom încerca să percepem automat orice card de credit pe fișier setat ca metodă de plată standard până la 5 zile înainte de data scadenței. După data scadentă, există o perioadă de grație de 5 zile pentru plata integrală a facturii, cu o notificare prelungită trimisă în fiecare zi. În cazul în care nu se efectuează o plată sau alt aranjament adecvat, contul (inclusiv toate serviciile plătite în cont) poate fi închis imediat după a 5-a zi. Clientul este pe deplin responsabil pentru a vă asigura că plata este efectuată în timp util și este pe deplin responsabilă pentru păstrarea informațiilor corecte de facturare în dosar.

We do not give refunds for full months unused and billing is only done on full month or annual terms. If you decide to cancel after prepayment, you will not receive a refund for the current term in use. Additional features can be added at any time. Southpoint Media reserves the right to change prices at any time, but will notify all clients before such changes take place. Account credits are also issued according to our Service Level Agreement (Scheduled maintenance is announced at https://my.gowp.com).

All customers will receive invoices at least 5 days before the due date and we will attempt to charge any credit card on file set as a default payment method automatically up to 5 days before the due date. After the due date, there is a 5 day grace period in which to fully pay the invoice, with an overdue notice being emailed every day. If payment is not made, or other adequate arrangement put in place, the account (including all paid services on the account) may be promptly shutdown after the 5th day. The customer is fully responsible for making sure payment is made in a timely manner and is fully responsible for keeping accurate billing information on file.

Acordul clientului privind accesul Cosmin Tătaru PFA la date și echipamente în vederea prestării Serviciilor agreate prin Contract/Acord

 • Clientul își dă acordul ca reprezentanții Cosmin Tătaru PFA și eventuali terți colaboratori agreați să acceseze echipamentele și datele deținute de client în limitele rezonabile necesare pentru prestarea serviciilor conform contractului agreat.
 • Pentru a presta serviciile agrate prin contract, Cosmin Tătaru PFA și eventuali terți colaboratori agreați se angajează să ia toate măsurile posibile pentru ca operațiile pe care le efectuează să nu întrerupă serviciile folosite de client și/sau activitatea clientului bazată pe aceste servicii. În nicio împrejurare răspunderea Cosmin Tătaru PFA nu va depăși limitele precizate în acest Acord.

Cancellation

You may cancel at anytime, unless otherwise stated in a written contract or agreement. To cancel your service, please email support@gowp.com or submit a cancellation through our billing portal. Notification of cancellation must be received at least one full week prior to your cycle date, with the cycle date being the day of the month you sign up, in order to avoid charges in full for the next cycle. It is the client’s responsibility to secure email confirmation from Southpoint Media that the service has been cancelled. If the client has not yet received email confirmation of service cancellation, then the account remains active, and you will continue to be invoiced. Clients are responsible for all charges associated with a service until cancellation is verified via email.

If the client has a balance due at the time of cancellation, this balance must be paid in full and the cancellation may be refused until such a payment is made. Cancellation does not absolve client of any outstanding financial obligations. Southpoint Media reserves the right to go through a third-party collection agency to collect any overdue payments. All accounts sent through a third-party collection agency will have an additional fee of 38% of the amount owed added to cover the collections fees and other related expenses, subject to applicable laws.

Insurance

You are solely responsible for maintaining insurance coverage for any claims which may arise under this Agreement and for which you may be legally liable. It is your responsibility to adequately insure yourself against business interruption, loss of business or other losses. Southpoint Media shall not have responsibility to you for your failure to maintain sufficient insurance coverage. Southpoint Media liability shall not exceed that which is set forth in this Agreement.

Indemnification Policy

You agree to use all Southpoint Media services and facilities at your own risk. Southpoint Media specifically disclaims all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In no event shall Southpoint Media be liable for any loss, or loss of data, or other commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential or other damages. The client agrees that it shall defend, indemnify, save and hold Southpoint Media harmless from any and all demands, liabilities, losses, costs and claims, including reasonable attorney’s fees asserted against Southpoint Media, its agents, its customers, officers and employees, that may arise or result from any service provided or performed or agreed to be performed or any product sold by the client, it’s agents, employees or assigns. The client agrees to defend, indemnify and hold harmless Southpoint Media against liabilities arising out of:

 • Any injury to person or property caused by any products sold or otherwise distributed in connection with a Southpoint Media server;
 • Any material supplied by the client infringing or allegedly infringing on the proprietary rights of a third party;
 • Copyright infringement and
 • Any defective products sold to the client from a Southpoint Media server.

Southpoint Media shall be the sole arbitrator of what violates this policy.

Limitarea răspunderii

LIMITA RESPONSABILITĂȚII COSMIN TĂTARU PFA ÎN CONTRACT, PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ) SAU PRIN STATUT SAU ÎN ALT MOD ÎN FAȚA CLIENTULUI (SAU A CLIENȚILOR ACESTUIA) CU PRIVIRE LA PERFORMANȚĂ SAU NON-PERFORMANȚĂ ÎN ORICE MANIERĂ CONEXĂ PREZENTULUI ACORD, NU VA DEPĂȘI PER TOTAL ONORARIILE PLĂȚITE DE CLIENȚI CĂTRE COSMIN TĂTARU PFA ÎN CONFORMITATE CU PREZENTUL ACORD PE PERIOADA ULTIMELOR DOUĂ LUNI DE DINAINTE DE DEPUNEREA SOLICITĂRII DE DAUNE DE CĂTRE CLIENT. ÎN NICI UN CAZ, COSMIN TĂTARU PFA NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICI UN FEL PROFITURI PIERDUTE, DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, CONSECVENȚIALE, INCIDENTALE SAU PUNITIVE.

Spam Policy

Southpoint Media is committed to a strict anti-spamming policy. Under this policy, we prohibit spam, or any unsolicited commercial email, from being sent either: Over the Southpoint Media network, by clients or any other users of the Southpoint Media network (including the client’s customers); AND/OR over ANY network – if the message sent advertises or mentions a site hosted on the Southpoint Media network.

We react quickly and seriously to violations, and we further reserve the right to terminate the services of any client disregarding this policy. Sending unsolicited commercial email (a.k.a. “spam”), cross-posting messages to a large number of usenet groups, posting obscene or threatening messages while using or referring to an email address or web site URL on Southpoint Media’s network is prohibited. The use of Southpoint Media’s network as a mail drop for responses to activities described above is also prohibited. Accounts cancelled due to spam will be billed a “clean up” fee of $100 along with a potential fee of $50 per mailing/complaint if they are deemed to be unresponsive to our requests.

If you have any complaints or comments regarding spam on our network, please email support@gowp.com

Note: Southpoint Media explicitly reserves its right to act in accordance with this policy in all instances. However, we will generally not suspend an account due to a single violation. In general, we will first attempt to work with you to resolve the situation. If problems persist or there is no cooperation the account may be suspended and have the above charges applied. As a web host we understand you may not have control of all your users/clients and we are more than happy to work with you as long as you are cooperative. We give all clients the right to defend themselves before accounts are permanently suspended or charged the specified clean-up fees.

Content Policy

All services provided by Southpoint Media may be used for lawful purposes only. Transmission, storage, or presentation of any information, data or material in violation of any American law is prohibited. This includes, but is not limited to: copyrighted material, trademark, intellectual property, material that promotes any illegal activity, or material protected by trade secret and other statutes without proper authorization. Southpoint Media will comply with all requirements of all Federal and State laws and regulations and will comply with orders of any court of competent jurisdiction or regulatory agency with authority over Southpoint Media or its business. The subscriber agrees to indemnify and hold harmless Southpoint Media from any claims resulting from such compliance or the use of the service which damages the subscriber or any other party.

Examples of unacceptable content include, but are not limited to, the following:

 • Pirated software, including warez or any other commercial software which you do not have the legal right to distribute;
 • Serial numbers and CD keys for commercially available software which you do not have the legal right to distribute;
 • Music (.mp3, .wma, .ogg, etc.), Movies and Television shows (.mpg, .avi, .wmv, etc.), images (.jpg, .gif, .png, etc.) or compressed files or archives containing such files (.zip, .rar, .tar, etc.) which you do not have the legal right to distribute;
 • Child pornography, rape, or bestiality;
 • Security circumvention software or archives;
 • Any content that facilitates in identity theft, credit card fraud, or any other type of fraud;
 • Torrent files and trackers that facilitate the download of any materials included in this list;
 • Any software that facilitates any activity prohibited in this policy.

Any illegal activity may result in your site being suspended immediately, without notification. Any sites breaking the above rules will be subject to a $100 clean-up fee if they are deemed to be unresponsive to our requests.

Southpoint Media will be the sole arbiter as to what constitutes a violation of this provision.

Southpoint Media is a strong believer in everyone’s right to practice free speech and we do not feel that it is our obligation to rid the Internet of any material which others feel may be inappropriate or offensive. We feel that the right of free speech supersedes any other claims of content being inappropriate or offensive as those terms are subjective, while the laws of the United States are quite clear. As long as the content is legal, we will not suspend your account without notice, though we do reserve the right to refuse hosting to any party for any reason with proper notice being given.

System and Network Security

Violations of system or network security are strictly prohibited, and may result in criminal and civil liability. Southpoint Media investigates all incidents involving such violations and will cooperate with law enforcement if a criminal violation is suspected.

Examples of system or network security violations include, but are not limited to, the following:

 • Introduction of malicious programs into the network or server (example: viruses, worms, Trojan Horses and other executables intended to inflict harm);
 • Effecting security breaches or disruptions of Internet communication and/or connectivity. Security breaches include, but are not limited to, accessing data of which the client is not an intended recipient or logging into a server or account that the client is not expressly authorized to access. For purposes of this section, “disruption” includes, but is not limited to, port scans, ping flooding, email-bombing, packet spoofing, IP spoofing and forged routing information;
 • Executing any form of network activity that will intercept data not intended for the client’s server;
 • Circumventing user authentication or security of any host, network or account;
 • Interfering with or denying service to any user other than the client’s host (example: denial of service attack or distributed denial of service attack);
 • Using any program script/command, or sending messages of any kind, designed to interfere with or to disable a user’s terminal session, via any means, locally or via the Internet.

Inadequate security, insecure/unpatched software, insecure passwords, etc. are not the responsibility of Southpoint Media. The client is responsible for assuring that their account is as secure as possible and the account holder accepts all responsibility for actions taken using their allocated resources, whether they are authorized or not. The account holder on file agrees to be held responsible for all bandwidth overage fees ($0.35 per GB on dedicated servers and colocation, $0.50 per GB on VPS accounts, unless other terms were agreed upon), clean-up fees, and managed service fees.

Scripting/IRC Policy

Southpoint Media prohibist the running of any specific IRCd, eggdrop, IRC related scripts, programs, or bots.

Backups

No guarantees are made of any kind, either expressed or implied, as to the integrity of our backups or backup services. It is the clients’ responsibility to maintain local copies of their content and other stored information. If loss of data occurs due to a failure on Southpoint Media’s part, we take reasonable action to recover the data in-house at no charge to the client. If data loss occurs due to negligence of client in securing their account, by an action of the client, or any actions not under the direct control of Southpoint Media, Southpoint Media will have no liability.

The customer is fully responsible for assuring that backups are kept. With dedicated servers, backup space is provided with all accounts, but it is the customer’s responsibility to activate that backup space and to backup their data.

User Information

It is the responsibility of the client to assure that the complete contact and billing information on-hand is up-to-date and accurate, including full mailing address and a list of authorized contacts. Southpoint Media will contact users via the email addresses and/or phone numbers entered by the user and will not be held responsible for the accuracy of this information. Southpoint Media provides a direct way for all users to verify this information through the control panel. Support services are only rendered to those users whose information is on file as an authorized contact on the account.

Representation and Warrantee of Age

You represent and warrant that you are at least 18 years of age.

Reservation of Rights

Southpoint Media reserves all rights not specifically granted herein.

Force Majeure

Neither party will be liable for any delay, interruption or failure in the performance of its obligations if caused by acts of God, war, declared or undeclared, fire, flood, storm, slide, earthquake, or other similar event beyond the control of the party affected (“Force Majeure”). If any Force Majeure occurs, the party claiming the Force Majeure will promptly notify the other. The party claiming the Force Majeure will use commercially reasonable efforts to eliminate or remedy the Force Majeure. This Section will not apply to excuse a failure to make any payment when due.

Fără excepții

No failure or delay in enforcing any right or exercising any remedy will be deemed a waiver of any right or remedy.

Severability

If any portion of this Agreement is determined to be or becomes unenforceable or illegal, such portion will be reformed to the minimum extent necessary in order for this Agreement to remain in effect in accordance with its terms as modified by such reformation.

Choice of Laws

This Agreement will be governed and interpreted by the laws of the State of Georgia, without regard to its conflicts of law provisions. The parties hereby irrevocably and unconditionally attorn to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the jurisdiction where the Premises are located, and all courts competent to hear appeals therefrom.

Întregul Acord

Prevederile acestui Acord anulează conținutul și consecințele tuturor Acordurilor anterioare și orice fel de Anexe ale Service Agreement Addendums between the parties. This Agreement and any subsequent Service Agreement Addendums constitute the entire agreement between the parties regarding the subject matter hereof and supersede all proposals and prior discussions and writings between the parties with respect thereto. EXCEPT AS SPECIFICALLY PROVIDED IN THIS AGREEMENT, SOUTHPOINT MEDIA MAKES NO REPRESENTATION, WARRANTY OR CONDITION, EXPRESS OR IMPLIED, AND EXPRESSLY EXCLUDES ALL IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY, DURABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR TITLE OR NON-INFRINGEMENT AND THOSE ARISING BY STATUTE OR OTHERWISE IN LAW OR FROM A COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE.

Politica privind Cookies

1. Acest site folosește Cookies

Site-ul cosmintataru.ro utilizeaza cookies – aproape toate site-urile folosesc – pentru a va oferi cea mai buna experienta de navigare.

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie”) este un fisier text de mici dimensiuni care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-urile ajută la:

 • Mentinerea site-ului în starea de funcționare așteptată
 • Creșterea vitezei/securității site-ului
 • Partajarea de pagini pe rețele sociale precum Facebook
 • Îmbunătățirea continuă a site-ul pentru utilizatori
 • Eficientizarea activităților de marketing (care în cele din urmă ne ajută să vă oferim conținut gratuit sau foarte ieftin).

Nu folosim cookie-uri ca să:

 • Colectăm date cu caracter personal (fără permisiunea dumneavoastră expresă prealabilă)
 • Colectăm informații sensibile (fără permisiunea dumneavoastră expresă prealabilă)
 • Transmitem datele de indentificare către terțe părți

1.1. Acordul privind folosirea cookie-urilor

Daca setarile de pe aplicatia software pe care o folositi pentru a vizualiza site-ul nostru (browser-ul dumneavoastra) sunt configurate pentru a accepta cookie-uri, vom considera acest fapt, precum si continuarea navigarii pe site-ul nostru, ca acord al dumneavoastra pentru folosirea cookie-urilor. Daca doriti sa stergeti sau sa nu mai utilizati cookie-uri de pe site-ul nostru, puteti afla cum sa faceti acest lucru mai jos; totusi, aceasta insemna ca site-ul nostru nu va functiona cum v-ati astepta.

1.2. Mai multe despre cookie-urile noastre

1.2.1. Cookie-uri pentru performanță și uzabilitate site

Utilizam cookie-uri pentru a face site-ul web sa functioneze, inclusiv pentru a:

 • Pentru a determina daca sunteti logat sau nu
 • Pentru a reaminti interogarile de cautare

Nu exista nicio cale de a preveni inregistrarea acestor cookie-uri in afara de oprirea navigarii pe site-ul nostru.

1.2.2. Cookie-uri pentru retelele sociale

Pentru a avea posibilitatea de a apasa “Like” sau de a impartasi continutul nostru pe Facebook, Google Plus si Twitter, am inclus pe site-ul nostru butoane care faciliteaza aceste actiuni. Cookie-urile noastre sunt setate de:

Implicatiile privind confidentialitatea datelor vor varia de la o retea sociala la alta retea sociala si vor depinde de setarile de confidentialitate pe care le-ati ales pe aceste retele.

1.2.3. Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor anonimi

Utilizam cookie-uri pentru a realiza statistici referitoare la vizitatori, precum: cate persoane ne-au vizitat site-ul, ce tip de tehnologie au folosit (de exemplu, Mac sau Windows, care ne ajuta sa identificam cand site-ul nu functioneaza cum trebuie pentru anumite tehnologii), cat timp au petrecut pe site-ul nostru, ce pagini au vizitat etc. Aceste date ne permit sa ne imbunatatim continuu site-ul. Aceste programe, numite “analytics”, ne informeaza in mod anonim cu privire la modalitatea prin care vizitatorii au ajuns pe acest site (de exemplu, de pe motoare de cautare) si daca ne-au mai vizitat, ceea ce ne ajuta sa investim mai mult in dezvoltarea serviciilor noastre decat in cheltuieli de marketing.

1.2.4. Cookie-uri pentru programul de afiliere

Utilizam cookie-uri pentru a urmari vanzarile afiliatilor si directionarile de clienti. Cookie-ul este adaugat in browser-ul utilizatorului, cand acesta da click pe un banner sau link. Fiecare afiliat are obligatia sa integreze in site-ul propriu, in pagina de confirmare a actiunii, un cod livrat de sistemul nostru. Rolul acestui cod este doar de a urmari utilizatorii directionati de afiliati si de a avea o evidenta a actiunilor finalizate de acestia.

1.2.5. Dezactivarea folosirii cookie-urilor

In mod normal puteti dezactiva folosirea cookie-urilor, ajustand preferintele browser-ului dumneavoastra pentru a opri acceptarea cookie-urilor. Totusi, dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot limita functionalitatea site-ului nostru si a majoritatii site-urilor de pe internet intrucat cookie-urile sunt o componenta de baza a site-urilor web moderne. Aflati cum sa permiteti sau sa refuzati accesul cookie-urilor folosind browserul dumneavoastra:

Informatiile prezentate in acest text au fost derivate din continut provenit de la Attacat Internet Marketing http://www.attacat.co.uk/, o agentie de marketing din Edinburgh. Daca aveti nevoie de continut asemanator pentru site-ul propriu, puteti folosi aplicatia gratuita de auditare a cookie-urilor

Tab content
(Visited 54 times, 1 visits today)

Acest site folosește cookies pentru o mai bună experiență online a vizitatorilor și clienților. Prin acceptărea utilizării cookie-urilor vă exprimați acordul cu privire la termenii din politica privind fișierele Cookie pentru acest Site.

Privacy Settings saved!
Opțiuni confidențialitate

Când vizitați orice fel de site, acesta poate stoca sau solicita informații despre browserul dv., cel mai des sub forma unor fișiere tip Cookie. De aici aveți control asupra serviciilor tip cookie pe care le puteți folosi pe acest Site.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Pentru a putea accesa și vizita acest Site, este obligatorie folosirea următoarelor cookie-uri cu caracter tehnic:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services
Mergeți sus